Kolejna odsłona kampanii WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ-

Słownik RIS - Kolejna odsłona kampanii WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ- Zapraszamy do obejrzenia zwiastuna!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=581704345209251&set=a.352460464800308.82383.351835684862786&type=1&theater

Wakacje pomału dobiegają końca i dlatego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz z Parkiem Naukowo- Technologicznym Technopark Gliwice”prezentują kolejną odsłonę kampanii RIS - WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ. Tym razem zapraszamy do zapoznania się ze słownikiem pojęć RIS. W każdy poniedziałek prezentowane będą krótkie materiały filmowe promujące Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego oraz wyjaśniające na pozór skomplikowane pojęcia.

Przekonacie się Państwo, że idee Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego można przyswoić w łatwy  i przystępny sposób. Zabawne postacie i dialogi, z których dowiecie się Państwo m.in. czym są Obserwatoria Technologiczne, co wchodzi w skład metaprzedsięwzięć oraz  dlaczego warto uczestniczyć w konkursach marki INNOSILESIA.

RIS

Odsłony poszczególnych odcinków prezentowane będą na Facebookowym Fanpage’u RIS (https://www.facebook.com/ris.slaskie?ref=hl) według poniższego harmonogramu:

2.09.2013-E jak Ekosystem

9.09.2013-S jak specjalizacje

16.09.2013-M jak metaprzedsięwzięcia

23.09.2013-I jak Innosilesia

30.09.2013-O jak Obserwatorium

www.ris.slaskie.pl

Zapraszamy do udziału w spotkaniu warsztatowym

Zapraszamy do udziału w spotkaniu warsztatowym w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. W ramach spotkania warsztatowego zostanie przedstawiony mechanizm oceny potencjału technologiczno - innowacyjnego przedsiębiorstw i jednostek sektora B+R jako integralna część regionalnej diagnozy obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska. W trakcie warsztatu zostaną również wskazane kierunki rozwoju technologii środowiskowych na Śląsku wraz z założeniami budowy systemu bazodanowego.

Udział w spotkaniu służy nawiązaniu trwałych relacji pomiędzy sektorem przedsiębiorstw a sektorem B+R oraz rozpoczęcia nowych inicjatyw i projektów w ramach nowego okresu programowania 2014-2020.

Spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 13 września 2013 r. w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (Plac Gwarków 1, Sala Górnicza). W załączeniu program spotkania.

W celu zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz prosimy przesyłać do dnia 6 września 2013 r.:

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji (Anna Skalny, 32 259 24 61, Agnieszka Gieroszka 32 259 22 07).

Analiza potencjału sektora przedsiębiorstw i B+R w obszarach technologicznych

Województwo Śląskie wspiera inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla rozwoju regionu zmierzających do identyfikacji kierunków rozwoju innowacji i intensyfikacji współpracy sfery nauki z biznesem. Prosimy zatem Państwa o wypełnienie ankiety pozwalającej na określenie potencjału sfer nauki i biznesu w regionie.
 
Link do ankiet:
 
Udział w badaniu zainicjuje proces identyfikacji Państwa jednostki oraz przedsiębiorstwa na mapie regionalnych aktorów innowacji oraz określenie potencjalnych obszarów współpracy z innymi jednostkami w regionie, co może stanowić impuls do rozpoczęcia nowych inicjatyw i projektów.
 
Wypełnienie ankiety zajmie Państwo około 7 minut.
 
Analiza potencjału sektora przedsiębiorstw i sektora B+R w obszarach technologicznych będzie działaniem cyklicznym. Pierwszy etap badania trwać będzie do 16 sierpnia 2013r.
 
Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z możliwości pogłębienia badań poprzez audyt technologiczno - innowacyjny, który umożliwi spozycjonowanie Państwa jednostki oraz przedsiębiorstwa w regionalnym systemie innowacji oraz zidentyfikowanie i nawiązanie aliansów strategicznych.
 
Dziękujemy za udział w badaniu oraz poświęcony czas.
 
Przedmiotowa ankieta została opracowana w ramach projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (III edycja)" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja o projekcie oraz o przedmiotowym badaniu znajduje się na stronie: http://ris.slaskie.pl/pl/aktualnosc/0/1375092596/0/0

Wybrano partnerów do realizacji projektu systemowego 8.1.2 „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 lipca 2013r. wybrano partnerów do realizacji projektu systemowego 8.1.2 PO KL pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych":

  1. Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. – Lider Konsorcjum,
    oraz Partnerzy – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi; Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM);
  2. Główny Instytut Górnictwa;
  3. Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK” w Gliwicach;
  4. Park Naukowo-Technologiczny „EURO-CENTRUM” Sp. z o.o.

celem uzyskania komplementarnych działań w zakresie wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, Programu Rozwoju Technologii na lata 2010-2020 oraz założeń Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SROS).


 

Spotkanie warsztatowe w ramach działalności obserwatorium

so ris logoW dniu 4 lipca 2013 r. (czwartek) w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach odbyło się spotkanie warsztatowe  dotyczące współpracy interdyscyplinarnej i możliwości inicjowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie rozwoju technologii dla ochrony środowiska organizowanym w ramach projektu systemowego "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (III edycja)". Spotkanie obejmowało:

  • Część 1. Współpraca pomiędzy nauką a gospodarką w obszarze Technologie dla Ochrony Środowiska w uwarunkowaniach krajowych w nowym okresie programowania UE 2014-2020.
  • Część 2. Rozwój technologii dla ochrony środowiska w modelu współpracy międzynarodowej.

Podkategorie