Innowatorzy Województwa Śląskiego

Mając na uwadze przyszłe konkursy Innowator Śląska w ramach marki Innosielsia zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska o tematyce Innowatorzy Województwa Śląskiego. Raport znajduje się w zakładce Baza Wiedzy.

Technologie dla Ochrony Środowiska - baza wiedzy

W zakładce Baza Wiedzy umieszczone zostały nowe raporty dotyczące obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska o następującej tematyce:
- Diagnoza regionalna wraz z rekomendacjami
- Projekty realizowane w ramach obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska
- Posiadane zasoby w ramach obszaru technologicznego Technologie dla Ochrony Środowiska
- Kierunki rozwoju obszaru Technologie dla Ochrony Środowiska
- Przykłady zagranicznych portali internetowych zawierających opis technologii/dobrych praktyk związanych z ochroną środowiska
- Innowatorzy Województwa Śląskiego

Finansowanie przedsięwzięć dotyczących badań, rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze środowisko i energia

Informujemy, że w dniu 10.12.2013 roku odbędzie się Forum Polskiej Platformy Ekoinnowacji pt. „Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej w kraju i Europie: Środowisko i energia – z czego finansować projekty i z kim współpracować?”.
Celem Forum jest zaprezentowanie możliwości finansowania przedsięwzięć dotyczących badań, rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze środowisko i energia w nowej perspektywie finansowej z funduszy strukturalnych, norweskich oraz Horyzontu 2020.
Miejsce spotkania: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, Katowice

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=5087

Współpraca na rzecz Obserwatoriów Specjalistycznych rozpoczęta

Dnia 22 listopada 2013r. (piątek) w siedzibie Parku Naukowo Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE odbyło się spotkanie pt. „Współpraca Obserwatoriów na rzecz technologicznego rozwoju regionu" inaugurujące projekt systemowy „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych".
Liderem projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" jest:
a jego Partnerami:
- Konsorcjum w składzie:
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zarówno Jednostek Samorządu Terytorialnego, Instytucji Otoczenia Biznesu jak również sektora nauki i biznesu. Spotkanie koncentrowało się na koncepcji zintegrowanego modelu współpracy obserwatoriów, jako ważnego elementu innowacyjnego rozwoju regionu.
Zachęcamy do współpracy z siecią obserwatoriów. 
Więcej zdjęć z tego wydarzenia dostępnych na Fanpage'u projektu RIS.
 
Zapraszamy do obejrzenia! 
Prezentacje z Konferencji: 
 

Współpraca Obserwatoriów na rzecz technologicznego rozwoju regionu

Szanowni Państwo, 

Mamy przyjemność zaprosić na pierwsze spotkanie informacyjne: Współpraca Obserwatoriów na rzecz technologicznego rozwoju regionu realizowane w projekcie systemowym "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" wspólnie z Parkiem Naukowo-Technologicznym Technopark Gliwice; Głównym Instytutem Górnictwa; Górnośląską Agencją Promocji Przedsiębiorczości S.A; Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu; Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi oraz ParkiemNaukowo- Technologicznym Euro Centrum.

Czytaj więcej: Współpraca Obserwatoriów na rzecz technologicznego rozwoju regionu

Podkategorie