Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania

7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę z projektem pn. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO), który realizowany będzie w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców. Realizacja Projektu zmierza do wykorzystania procesów przedsiębiorczego odkrywania w programowaniu kierunków rozwoju technologicznego regionu. Zadania realizowane w projekcie mają przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy o technologiach oraz trendach rynkowych w województwie śląskim, wypracowania oraz dostosowania narzędzi wsparcia aktorów ekosystemu innowacji.

Liderem Projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez następujące obserwatoria:

  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Ochrony Środowiska -Główny Instytut Górnictwa,
  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne – Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o.,
  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Medycyny - Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu, Politechnika Śląska – Wydział Inżynierii Biomedycznej,
  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Energetyki - Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.,
  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Nanotechnologie i Nanomateriały - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET, Instytut Metali Nieżelaznych, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN,
  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Produkcji i Przetwarzania Materiałów - Politechnika Śląska, Instytut Metali Nieżelaznych.

13 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Sterującej.

Seminarium pn.: „Technologie środowiskowe GIG dla inteligentnego rozwoju miast i regionu”

Jednym z wyzwań na drodze inteligentnego rozwoju miast i regionów jest zwiększenie wydajności infrastruktury miejskiej, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i przestrzenią, a także podnoszenie świadomości społeczeństwa w tym zakresie. Istotną rolę w tym procesie odgrywają rozwiązania technologiczne służące poprawie stanu środowiska.

Zakład Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach zaprasza na seminarium pn.: „Technologie środowiskowe GIG dla inteligentnego rozwoju miast i regionu”, które odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku w siedzibie GIG w Katowicach.

Przedmiotem seminarium będzie prezentacja autorskich, innowacyjnych rozwiązań prośrodowiskowych dedykowanych samorządom i przedsiębiorstwom komunalnym.

Udział w seminarium jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: bkrawczyk[at]gig.eu; mjanicka[at]gig.eu lub faksem:  32 259 21 54. Szczegółowych informacji dot. seminarium udzielają:  Beata Krawczyk: 32 259 24 54; Monika Janicka: 32 259 27 02

 

 

Ekoinnowacje drogą do poprawy konkurencyjności firmy

Współczesny świat stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami środowiskowymi, takimi jak zmiany klimatyczne czy wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Te problemy w szczególny sposób kumulują się w województwie śląskim, gdzie zlokalizowany jest potencjał górnictwa węglowego oraz duża liczba terenów zdegradowanych działalnością przemysłową. Z drugiej strony województwo śląskie jest jednym z największych obszarów inwestycyjnych w Polsce i posiada ogromny potencjał gospodarczy i naukowo-badawczy. Śląskie zapewnia dogodne warunki rozwoju ekoinnowacji, a więc takich innowacji technicznych lub pozatechnicznych, która w procesie wytwórczym przedsiębiorstwa przyczynia się do ograniczenia lub zapobiegania negatywnego wpływu na środowisko i optymalizacji wykorzystania zasobów naturalnych.

Główny Instytut Górnictwa wspomaga wdrażanie ekoinnowacji, które przyczyniają się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Ścieżki wdrażania ekoinnowacji oraz źródła ich finansowania zostały zebrane w broszurze.

Oferta na obsługę cateringową w Katowicach

Uprzejmie informujemy o możliwości przedstawienia oferty cenowej na obsługę cateringową na jedno spotkanie panelowe organizowane w dniu 28.10.2015 r. na terenie miasta Katowice w ramach projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych". Projekt realizowany jest przy współudziale środków UE (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku.
Prosimy o przedstawienie oferty do dnia 19.10.2015 r. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, tel.:32 259 22 07, fax: 32 259 21 54, adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz

Zaproszenie na spotkanie panelowe pn. LOKALNA SPECJALIZACJA = GMINA ATRAKCYJNA I PRZEDSIĘBIORCZA w Katowicach

Główny Instytut Górnictwa wraz z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu panelowym pn. LOKALNA SPECJALIZACJA = GMINA ATRAKCYJNA I PRZEDSIĘBIORCZA poświęconym tematyce zarządzania rozwojem lokalnym, wdrażania innowacji, budowania relacji i współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw, sektorem B+R oraz jednostkami samorządu terytorialnego. W trakcie spotkania zostaną omówione zasady aplikowania, praktyczne aspekty przygotowania projektów oraz specyficzne uwarunkowania związane z bieżącym okresem finansowania.

Spotkanie będzie stanowić ponadto okazję do wymiany Państwa doświadczeń w zakresie możliwości kształtowania rozwoju w oparciu o lokalne specjalizacje.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, w dniu 28.10.2015 r. w godzinach od 09.30 do 13.30.

 

Spotkanie jest realizowane w ramach działalności Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Głównym celem projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” jest rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu zmian gospodarczych na poziomie lokalnym.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Prosimy o zgłaszanie się na spotkanie do dnia 25.10.2015 r.

drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pod numer telefonu: 32 259 22 07

 

Załączniki:

- Program spotkania

- Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie na Letnią Giełdę Projekrów - spotkanie warsztatowe w Katowicach

Główny Instytut Górnictwa ma zaszczyt zaprosić Państwa na LETNIĄ GIEŁDĘ PROJEKTÓW – spotkanie warsztatowe mające na celu wspólne przedyskutowanie ramowych inicjatyw projektowych, analizy Państwa oczekiwań oraz możliwości realizacji projektów prośrodowiskowych w okresie programowania 2014-2015. W trakcie spotkania zostaną omówione zasady aplikowania, praktyczne aspekty przygotowania projektów oraz specyficzne uwarunkowania związane z bieżącym okresem finansowania. Warsztaty stanowią ponadto okazję do wymiany Państwa doświadczeń w zakresie budowania relacji i sieci współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw, sektorem B+R oraz jednostkami samorządu terytorialnego, a także wskazanie potencjalnych obszarów innowacyjnych rozwiązań w sektorze komunalnym.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w dniu 16.07.2015 r. w godzinach od 10.00 do 13.00.

Warsztaty są realizowane w ramach działalności Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Głównym celem projektu pn. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych jest rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu zmian gospodarczych na poziomie lokalnym.

Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o zgłaszanie się na spotkanie do dnia 09 lipca 2015 r.:

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- pod numer telefonu: 32 259 22 07

- lub poprzez formularz zgłoszeniowy

Załączniki:

- Program spotkania

- Formularz zgłoszeniowy

 

Podkategorie